Układ odpornościowy

Styczeń 2016

Specjalista w dziedzinie fotomedycyny i fotoimmunologii Instytut Cytologii, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg, Rosja

WPŁYW TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

MD., Ph.D. (dr n. med.) Natalia A. Zhevago

Wiodący rosyjscy klinicyści właśnie dowiedli rozległy potencjał leczniczy terapii światłem BIOPTRON. Terapia ta jest powszechnie stosowana w reumatologii, medycynie sportowej i rehabilitacji, w leczeniu chorób i urazów układu ruchowo-podporowego, w dermatologii i chirurgii (atopowe zapalenie skóry, trądzik, łuszczyca, oparzenia, odleżyny, troficzne owrzodzenia żylne, „stopa cukrzycowa”, rany pourazowe i pooperacyjne itp.), w kardiologii (w celach korekcji zespołu metabolicznego), w kosmetologii, stomatologii itp.
Tak szerokie spektrum efektów terapeutycznych jest spowodowane różnorodnością pozytywnych zmian czynnościowych, jakie wywołuje światło w organizmie człowieka: stymulacja krążenia krwi w makronaczyniach i mikronaczyniach, normalizacja funkcji transportowych układu krążeniowego (w tym transport tlenu i detoksykacja) oraz działanie przeciwzapalne, immunoregulacyjne i przeciwbólowe.

Biorąc pod uwagę zdolność urządzeń BIOPTRON do leczenia wielu chorób, udział układu odpornościowego w całym procesie jest oczywisty: gojenie ran, patologie skórne, niektóre choroby stawów i narządów układu oddechowego (astma oskrzelowa) itp. Jednak przykładem najlepiej ilustrującym działanie światła BIOPTRON na odporność organizmu jest skuteczność jego stosowania w leczeniu i profilaktyce wirusowych chorób dróg oddechowych, tak często występujących w sezonie zimowo-jesiennym, a w niektórych przypadkach powikłanych wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi.

Rosyjscy pediatrzy dowiedli, że terapia światłem BIOPTRON pomaga zapobiegać chorobom w 60% przypadków w trakcie epidemii grypy. Przy pierwszych oznakach choroby terapia światłem wspomaga szybką regresję objawów, zmniejsza ryzyko powikłań od 1,5 do 2 razy, a w 67% przypadków zapobiega nawrotom choroby w ciągu 6 miesięcy.

Cykl leczenia w postaci terapii BIOPTRON prowadzi do całkowitego wyzdrowienia i znacznej poprawy u 92% dzieci, podczas gdy skuteczność leczenia farmakologicznego nie przekracza 70%. Pozytywne zmiany są zauważalne po pierwszym zabiegu terapii światłem, natomiast drugi lub trzeci zabieg zmniejsza kaszel i przekrwienie błony śluzowej gardła, poprawia komfort oddychania przez nos, pozytywnie wpływa na sen i apetyt, zmniejsza zmęczenie i rozdrażnienie.

Dane kliniczne wskazują na pozytywny wpływ światła BIOPTRON na drożność oskrzeli, stan autonomicznego układu nerwowego, czynność serca itp. Odnotowano także przywrócenie do normy wartości wskaźników krwi (liczba leukocytów, poziom markerów stanu zapalnego i immunoglobulin we krwi). Z wyżej wymienionych powodów terapia światłem BIOPTRON może poprawić skuteczność określonych szczepień: przeciwciała są wytwarzane szybciej i przy wyższym stężeniu, a czas ich działania wydłuża się.

Poza tym istotny mechanizm zdrowienia polega na poprawie mikrokrążenia krwi i procesu dostarczania tlenu do tkanek. Terapia światłem BIOPTRON nie ma żadnych skutków ubocznych ani ograniczeń wiekowych i może być stosowana od pierwszych godzin życia dziecka. Metoda ta jest nieodzowna w przypadku dzieci przebywających w grupach (uczęszczających do szkół i przedszkoli), a także u dzieci należących do kategorii najbardziej „bezbronnej” – cierpiących na cukrzycę, alergie, choroby neurologiczne. Terapia światłem wykazuje działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne oraz poprawia proces adaptacji organizmu.

Wyraźna korekcja zaburzeń odporności połączona z poprawą parametrów klinicznych również została udowodniona przez innych rosyjskich autorów, którzy stosowali światło BIOPTRON w połączeniu ze standardowym leczeniem w przypadku innych chorób immunozależnych: chorób skóry (infekcje opryszczkowe – półpasiec, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk itp.), chorób stawów (reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Bechterewa), chorób ENT (zapalenie migdałków, zapalenie zatok szczękowych, zapalenie ucha) itp.

Należy zauważyć, że nasze własne badania nad efektami immunologicznymi, przeprowadzone w Instytucie Cytologii Rosyjskiej Akademii Nauk, wykonano w większości przypadków z udziałem najwyraźniej zdrowych ochotników obu płci i w różnym wieku, tj. na grupie reprezentującej średnią statystyczną populację ludzką. Fakt ten wskazuje na możliwość poprawy immunologicznych parametrów homeostazy nie tylko podczas leczenia określonego stanu patologicznego, lecz także w przypadkach, gdy zmiany patologiczne w organizmie nie występują, a stosowanie światła BIOPTRON jest przydatne w zakresie zapobiegania takim zmianom.

Na ogół dane naukowe dopuszczają stosowanie polichromatycznego światła spolaryzowanego dla poprawy odporności na infekcje i nowotwory, w celu zapobiegania i leczenia szeregu chorób o bardzo zróżnicowanej patogenezie. Wzrost stężenia IgA pozwala na stosowanie światła BIOPTRON w celu poprawy ochrony błon śluzowych dla celów leczenia i zapobiegania infekcjom dróg oddechowych, ostrym chorobom układu oddechowego itp., a także patologii alergicznych, którym często towarzyszy spadek poziomu IgA.

Spadek stężenia krążących kompleksów immunologicznych we krwi wydaje się być prognostycznie korzystny, ponieważ jest to jeden z mechanizmów eliminacji antygenów. Spadek poziomów niektórych cytokin prozapalnych we krwi (IL-6, IL-12 i TNF-α), zapobieganie przypadkom rozległego uwolnienia innych czynników zapalnych (IL-1β) oraz wzrost zawartości cytokin przeciwzapalnych (IL-10 i TGF-β1) mogą być ważnymi mechanizmami w ramach działania przeciwzapalnego terapii światłem BIOPTRON.

Stymulacja produkcji IFN-γ może prowadzić do aktywacji odporności komórkowej (fagocytoza monocytów/makrofagów, aktywność cytotoksyczna komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T CD8+) oraz, na ogół, do umocnienia działania obronnego przeciwko wirusom i nowotworom. Brak wpływu na zawartość IL-1β i IL-4 („prowokatorów” alergii) pozwala na stosowanie terapii światłem BIOPTRON w leczeniu pacjentów z patologiami alergicznymi. Odwrotna zależność efektów terapii światłem na początkowy poziom parametrów immunologicznych (wartości początkowe) wskazuje na regulacyjny charakter jej działania w odniesieniu do układu odpornościowego.

Polecamy terapię światłem BIOPTRON każdej rodzinie jako metodę profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

KRÓTKA INFORMACJA:
Terapia światłem BIOPTRON to unikalna metoda immunomodulacji i adaptacji, która może nie tylko chronić dzieci i osoby dorosłe podczas sezonowych infekcji dróg oddechowych, lecz także wspierać organizm po zabiegach chirurgicznych, urazach i w stresie. Terapię światłem BIOPTRON polecamy także jako metodę profilaktyki chorób onkologicznych, ponieważ poprawia ona skuteczność mechanizmów odpornościowych przeciwdziałającym nowotworom.

Lista źródeł (dr Zhevago et al.)

  1. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Glazanova T.V., Pavlova I.E., Bubnova L.N., Rosanova O.E., Obolenskaya K.D. Ekspozycja powierzchni ciała ludzkiego na polichromatyczne (widzialne + podczerwone) światło spolaryzowane moduluje fenotyp membrany komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. Laser Technology, 2002, tom 12(1), ss. 7-24.
  2. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Obolenskaya K.D. Regulacyjny wpływ światła polichromatycznego (widzialnego i podczerwonego) na odporność humoralną człowieka. Photochemical and Photobiological Sciences, 2004, tom 3, nr 1, ss. 102-108.
  3. Bogacheva ON, Samoĭlova KA, Zhevago NA, Obolenskaia KD, Blinova MI, Kalmykova NV, Poprawa wzrostu fibroblastów promujących aktywność krwi ludzkiej po jej naświetlaniu widzialnym i podczerwonym światłem spolaryzowanym in vivo (przezskórnie) i in vitro.–Tsitologiia. – 2004. – tom 46(2). – 159-171.
  4. Zhevago N.A., Samoilova K.A. Zawartość cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych w ludzkiej krwi obwodowej po przezskórnym i bezpośrednim (in vitro) naświetlaniu polichromatycznym światłem widzialnym i podczerwonym. Photomedicine and Laser Surgery, 2006, tom 24(2), ss. 129-139.
  5. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Calderhead R.G. Światło polichromatyczne podobne do ziemskiego widma promieniowania słonecznego bez składnika UV stymuluje syntezę DNA w limfocytach ludzkiej krwi obwodowej in vivo i in vitro. Photochemistry Photobiology, 2006, tom 82(5), ss. 1301-1308.
  6. Zhirnov V. A., Zhevago N.A, Giga I. V., Danilova-Perley V. I., Miloradova, S. N. Nowoczesna technologia fototerapii w medycynie sportowej, medycynie rehabilitacyjnej i rehabilitacji. Zalecenia metodyczne. Przewodnik dla lekarzy // 2006, s. 40.
  7. Zhevago NA, Samoilova KA, Davydova NI, Bychkova NV, Glazanova TV, Chubukina ZhV, Buiniakova AI, Zimin AA.Skuteczność promieniowania polichromatycznego widzialnego i podczerwonego stosowanego w pooperacyjnej rehabilitacji immunologicznej u pacjentów chorych na raka piersi. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. – 2012. – tom 4. – s. 23-32.
  8. Samoilova KA, Zimin AA, Buinyakova AI, Makela AM, Zhevago NA. Regulacyjny wpływ systemowy pooperacyjnego naświetlania światłem polichromatycznym (480-3400 nm) na proliferację komórek nowotworowych i komórek prawidłowych in vitro u pacjentów chorych na raka piersi. – Photomedicine and Laser Surgery. –2015. – tom 33(11). – s. 555-563.