Choroby zapalne

Wrzesień 2015

Kierownik Katedry i Prorektor Narodowa Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego im. Shupyka, Ministerstwo Zdrowia na Ukrainie

LECZENIE CHORÓB ZAPALNYCH UCHA, NOSA, OCZU I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ

Profesor Kosakovskyi, wiodący autorytet w dziedzinie terapii światłem.

Reakcję zapalną obserwuje się w przypadku wielu chorób. Taka reakcja na uszkodzenie tkanki jest zespołem zmian naczyniowo-tkankowych, których zadaniem jest ograniczenie obszaru uszkodzenia i usunięcie (lub zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się) czynnika patogennego. Działanie przeciwzapalne polichromatycznego i monochromatycznego światła spolaryzowanego BIOPTRON to działanie dwufazowe. W pierwszej fazie (promowania stanu zapalnego) następuje stymulacja procesu tworzenia reaktywnych form tlenu na błonach komórkowych. Obserwuje się uwalnianie cytokin (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), które promują stan zapalny, oraz następuje zwiększenie peroksydacji. Ściana naczynia jest uszkodzona, agregacja płytek krwi zostaje zahamowana i występuje nagromadzenie ścienne elementów komórkowych. Jednak w tym samym czasie aktywowana zostaje ochrona ze strony przeciwutleniaczy, co w pewnym stopniu zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się uszkodzenia.

Następuje miejscowe rozszerzenie naczyń i stymulacja przekrwienia tętniczego pod wpływem kolejnych sesji z wykorzystaniem światła BIOPTRON. Zawartość czynnika wzrostu (śródbłonka naczyniowego) angiogenezy (VEGF) zostaje zwiększona i następuje stymulacja migracji komórek śródbłonka i komórek macierzystych. Wzrost mikronaczyń oraz wzmożone mikrokrążenie prowadzą do poprawy utlenowania obszarów stagnacji znajdujących się w ognisku stanu zapalnego oraz do eliminacji produktów rozpadu. Wówczas, w końcowej fazie stanu zapalnego, światło spolaryzowane stymuluje proliferację (regeneracja naprawcza) i samoograniczenie procesu. To z kolei zwiększa produkcję hormonów przeciwzapalnych oraz cytokiny przeciwzapalnej IL-10, która przekształca czynnik wzrostu TGF-β. Zawartość chaperon (białka HSP-70) w ranie, białek „naprawczych” przywracających właściwą strukturę przestrzenną cząsteczki białka, zostaje zwiększona. Dzięki temu następuje stymulacja podziału wielu typów komórek (fibroblastów, monocytów, limfocytów, komórek śródbłonka i komórek macierzystych, tymocytów, miocytów, chondrocytów, keratynocytów, osteoblastów i innych). Składniki łańcucha oddechowego (oksydaza cytochromu c, flawoproteiny i nukleotydy adeninowe) zostają aktywowane; zwiększa się zawartość mitochondriów związanych z trifosforanem adenozyny. Stymulowana jest regeneracja nerwów obwodowych, receptorów i synaps, co zapobiega rozwojowi dystrofii neurogennej. Rozmiar ogniska stanu zapalnego zmniejsza się stopniowo od peryferii do centrum, a zniszczona tkanka zostaje zastąpiona przez nowo wytworzoną tkankę analogiczną lub bliznowatą.

W ten sposób światło spolaryzowane stymuluje mechanizmy wyzwalające reakcję zapalną, a w późniejszych fazach ogranicza tę reakcję podczas przywracania struktury i funkcji uszkodzonej tkanki, co następuje poprzez optymalizację reakcji zapalnej. W niektórych przypadkach światło BIOPTRON, powodujące znaczną poprawę w zakresie procesów zdrowienia, w tym w przypadku ran, może być uznane za metodę monoterapii.

Obserwacje kliniczne prowadzone przez Narodowe Akademie Medyczne Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Zdrowia na Ukrainie w Kijowie i Charkowie, Państwowe Uniwersytety Medyczne Ministerstwa Zdrowia na Ukrainie w Kijowie i Odessie oraz wiodące instytucje medyczne Ukrainy wykazały skuteczność światła BIOPTRON w leczeniu chorób związanych z występowaniem stanu zapalnego, bólu, niedoboru odporności, ran, objawów spastycznych, obrzękowych, neurotycznych i wielourazowych.

Spośród szeregu prac z wachlarza publikacji na temat terapii światłem BIOPTRON, rozprawy naukowe są uznawane za najbardziej znaczące. Zadaniem autora jest przeprowadzenie analizy zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez procedury, aby opublikować jej wyniki w najwyższej klasy czasopismach, przejść przez sito wielostopniowej recenzji oraz publicznie obronić podstawowe twierdzenia pracy. Tematy rozpraw naukowych zawierających sekcje poświęcone terapii światłem BIOPTRON zostały podane poniżej.
 • Przewlekłe zapalenie jam nadszczękowych spowodowane przez skutki narażenia na promieniowanie;
 • Stan odporności u pacjentów chorujących na astmę oskrzelową w połączeniu z zespołem przewlekłego zmęczenia;
 • Choroby układu oddechowego u dzieci a konsekwencje narażenia na promieniowanie;
 • Zaburzenia adaptacyjne u dzieci (w tym ostre choroby wirusowe układu oddechowego);
 • Profilaktyka i leczenie zakażeń ran w położnictwie;
 • Chirurgiczne powikłania ropno-septyczne u pacjentów nadużywających narkotyków i chorujących na AIDS;
 • Przewlekłe pourazowe zapalenie kości i szpiku kości długich kończyn;
 • Eksperymentalne oparzenia stopniowane i monoterapia światłem BIOPTRON;
 • Astma oskrzelowa i wskaźniki kondensatu powietrza wydychanego w immunoterapii stosowanej jako terapia dodatkowa;
 • Astma oskrzelowa i powikłania w górnych drogach oddechowych w immunoterapii stosowanej jako terapia dodatkowa;
 • Uogólnione zapalenie przyzębia i kriodestrukcja;
 • Zona serpiginosa (półpasiec);
 • Funkcja reprodukcyjna u pacjentek z endometriozą;
 • Markery encefalopatii dyscyrkulacyjnej i hemostazy;
 • Mechanizmy nerwowo-humoralne efektów systemowych wywołanych przez czynniki fizyczne pochodzenia elektromagnetycznego (w tym choroby prostaty);
 • Zaburzenia wegetatywno-naczyniowe i nerwicowe w kierowców transportu;
 • Hypogalactia u kobiet z anemią w okresie ciąży;
 • Ektopia szyjki macicy u pierwiastek;
 • Zaburzenia regulacji napięcia naczyń krwionośnych oraz zaburzenia hemodynamiczne i immunologiczne w przypadkach przewlekłego zapalenia kłębuszków nerkowych.
Szeroka gama udowodnionych korzyści płynących z terapii światłem BIOPTRON wskazuje na znaczące perspektywy kliniczne oferowane przez ten rodzaj terapii.