Leczenie bólu

Październik 2015

Kierownik Katedry Instytut Fizjologii im. Bogomoletz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

JAK BIOPTRON MOŻE UWOLNIĆ OD BÓLU ARTRETYCZNEGO, BÓLU MIĘŚNI I BÓLU STAWÓW ORAZ ZMNIEJSZYĆ STAN ZAPALNY I SZTYWNOŚĆ

Profesor Sergiy Gulyar, autor licznych przełomowych prac i książek na temat medycznej terapii światłem.

Owocem poszukiwań nieinwazyjnych metod znieczulających było odkrycie, że najbardziej obiecującym sposobem wywołania działania znieczulającego jest zastosowanie światła spolaryzowanego o niskiej intensywności. W tym miejscu jednak pojawia się pytanie, w jaki sposób możemy udowodnić wpływ wspomnianego światła na ból. Jak wiadomo, obiektywną kwantyfikację bólu odczuwanego przez określoną osobę uniemożliwia wpływ ze strony czynników psychogennych, który zaburza taką kwantyfikację. Tu jednak można powołać się na fizjologiczne mechanizmy bólu wspólne dla ludzi i innych ssaków. Powszechnie uznaje się, że wiarygodne dowody można uzyskać tylko poprzez doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych. Aby to osiągnąć, w Instytucie Fizjologii im. Bogomoletz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przeprowadzono szereg badań w różnorodnych kierunkach.

Większości chorób lub urazów towarzyszą różne kombinacje bólu tonicznego, ostrego i trzewnego. W związku z powyższym każdy rodzaj bólu został osobno odwzorowany. Opisano także wpływ poszczególnych przypadków stosowania światła BIOPTRON na wywołanie działania znieczulającego. Wykorzystano światło spolaryzowane w jednym zakresie polichromatycznym i w siedmiu zakresach monochromatycznych (filtry zestawu do KOLOROTERAPII). Ból toniczny wywołano poprzez wstrzyknięcie formaliny w kończynę, ostry ból poprzez stymulację elektryczną stóp, natomiast ból trzewny poprzez chemiczne podrażnienie otrzewnej lub błony śluzowej jelit. Behawioralne reakcje bólowe i niebólowe zostały opisane w odniesieniu do stosowania światła terapeutycznego, którym naświetlano miejsca występowania bólu lub punkty akupunkturowe.

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że w przypadku bólu tonicznego naświetlanie światłem BIOPTRON punktu akupunkturowego E-36, będącego źródłem analgezji, znacznie stłumiło behawioralną reakcję na ból. Stopień analgezji zależał od ekspozycji na światło i wybranego miejsca naświetlania. Próg bólu zwiększył się w przypadku elektrycznej stymulacji skóry stóp (ból ostry). Złagodzenie bólu trzewnego (do 46,8%) odnotowano, gdy miejscem naświetlania były punkty akupunkturowe będące źródłem analgezji. Działanie przeciwbólowe różniło się pomiędzy stosowanymi kolorami światła, stanowiącymi części składowe zestawu. We wszystkich przypadkach ból toniczny był znacznie słabszy niż w przypadku stosowania placebo. Światło czerwone okazało się najbardziej skuteczne: po naświetlaniu punktu akupunkturowego E-36, działanie przeciwbólowe wyniosło 54,4%, natomiast po naświetlaniu miejsca występowania bólu, wyniosło ono 64,1% w stosunku do wartości kontrolnej. Światło białe zajęło drugie miejsce pod względem wywołanej reakcji przeciwbólowej (50%).

Stwierdzono, że ekspozycja na światło BIOPTRON poprzez naświetlanie punktów akupunkturowych będących źródłem analgezji wzmacnia działanie przeciwbólowe niskich dawek nieopioidowych (Analgin) i narkotycznych (Tramal) leków przeciwbólowych (w przypadku bólu tonicznego i ostrego). Wstępna ekspozycja punktu akupunkturowego na światło również okazała się skuteczna.
Stwierdzono ponadto, że układ opioidergiczny i przeciwbólowy mózgu bierze udział w działaniu znieczulającym, które występuje po ekspozycji na światło. Udział ten potwierdzono wykazując, że wcześniejsze wstrzyknięcie leku opioidowego – blokera receptorów opioidowych (Nalokson) osłabiło działanie przeciwbólowe światła BIOPTRON.

Eksperymentalny dowód na wpływ światła spolaryzowanego na punkty akupunkturowe ma zatem wartość praktyczną. Ten stan rzeczy otwiera drogę nieinwazyjnemu stosowaniu światła BIOPTRON, zarówno w celach przeciwbólowych, przeciwstresowych i profilaktycznych, jak i w konkretnych celach fizjoterapeutycznych. Jednym z mechanizmów kluczowych dla osiągnięcia korzystnego wpływu wspomnianego światła jest wykorzystanie funkcjonalnych dróg transportowych energii elektromagnetycznej biegnących wzdłuż tkanki łącznej. W rezultacie deficyt energii w obszarach patologicznych zostaje wyeliminowany, a działanie układu opioidergicznego mózgu aktywowane.

Schematy leczenia opracowane w celu zniesienia bólu opierają się na tych zasadach. Światło spolaryzowane polichromatyczne i monochromatyczne może wpływać na punkty akupunkturowe, poza nerwowe ścieżki wykorzystywane do przesyłania sygnałów elektromagnetycznych oraz nasilenie bólu. Wyboru miejsc naświetlania zaleca się dokonywać zgodnie z zasadą patogenną, opierając się na określeniu obszarów pierwotnych i wtórnych z uwzględnieniem podejścia indywidualnego. Rozsądną decyzją jest korzystanie z tych punktów, które nie tylko dają efekt przeciwbólowy, ale również modulują system odpornościowy i działają przeciwzapalnie.

Ponieważ prawie każdej chorobie towarzyszy określony zespół bólowy, lista bezpośrednich wskazań może być nieograniczona. Biorąc pod uwagę możliwości światła BIOPTRON w zakresie wpływu wywieranego na ból toniczny, ostry i trzewny, zakres repertuaru lekarskiego jest obecnie znacznie rozszerzony.
  • Przykład jednej z licznych publikacji profesora Gulyar'a poświęconych terapii światłem.