Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o. Maciej Kamiński e-mail: iod@zepter.com.pl, adres: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.