Hyperlight Optics BIOPTRON

PAG-960-FFK

Hyperlight Optics dla BIOPTRON MedAll


PAG-990-FFK

Hyperlight Optics dla BIOPTRON Pro1


Quantum medicine


Hiperspolaryzowane światło medyczne BIOPTRON - HPL (zharmonizowane światło z perfekcyjnie ustrukturyzowanymi fotonami) to unikatowa, rewolucyjna właściwość leczniczej terapii światłem, oparta na wyjątkowej cząsteczce Fuleren C60.

Choć rozpycznało się od projektu astrochemicznego, skupiającego się na analizie składu kosmosu i ciał niebieskich we wszechświecie, doprowadziło do wielkiego przełomu w chemii węgla, dzięki odkryciu trzeciej i niespotykanej wcześniej aotropowej formy elementarnego węgla w naturze: fascynującego fulerenu C60, cząsteczki tworzącej sferyczną klatkę 20 regularnie sześciokątnych powierzchni i 12 regularnie pięciokątnych powirzchni o symetrii dwudziestościennej (pozostałe dwie formy węgla w naturze to grafit i diament).


Nieoczekiwane odkrycie cząstek Fulerenu C60, uhonorowane w roku 1996 nagrodą Nobla w dziedzinie chemii, zapoczątkowało nową dziedzinę badań, które zaowocowały opracowaniem nowego rodzaju symetrycznych nanomateriałów kwantowych, otwierając w ten sposób całkowicie nowy rozdział nanotechnologii i nanomedycynie: badania te pozwoliły naukowcom i inżynierom opracować wiele zastosowań cząstek C60, (np. nowatorskie terapie choroby nowotworowej, new cancer treatments, lekkie akumulatory, baterie, potężne paliwa rakietowe, to ylko kilka przykładów).

Zainspirowani energetycznymi właściwościami terapeutycznymi Fulerenu C60 i zrozumieniem biologii życia, w Zepter stworzyliśmy i opatentowaliśmy filtr Hyperlight Optics zdolny do wytwarzania całkowicie nowego, rewolucyjnego hiperpolaryzowanego światła BIOPTRON - rewolucyjnej technologicznie terapii światłem. Nasz filtr Hyperlight Opticsdziała jak generator, który przekształca obecne liniowo pionowo spolaryzowane światło BIOPTRON w nową formę światła uporządkowanego, ustrukturyzowanego światła hiperzharmonizowanego, które wyjątkowo pozytywnie oddziałuje na ludzki organizm. Hiperzharmonizowane ustrukturyzowane światło* wchodzi w interakcję z ustrukturyzowaną materią** , która ma te same właściwości symetrii: HPL przekazuje stan energetyczny idealnej harmonii cząsteczki C60 do organizmu, wywołując harmonizację i równowagę w zaburzonych energetycznie strukturach biologicznych; przyspieszenie naturalnych procesów gojenia i regeneracji. Często cytowane powiedzenie, że „natura kocha symetrię” potwierdza tę ideę: w naturze interakcja rezonansowa występuje, gdy dwie istoty mają podobne symetrie; bardziej ujednolicony byt (taki jak HPL) zwycięży i narzuci swoją symetrię drugiemu bytowi (biostrukturom); odzyskanie i odbudowanie właściwości zaburzonej symetrii w strukturach biologicznych i biocząsteczkach (biocząsteczki absorbują energię pochodzącą z elektrycznych i magnetycznych właściwości hipezrharmonizowanych fotonów). W efekcie, pod wpływem hiperspolaryzowanego światła BIOPTRON, komórka jest stymulowana do samoleczenia, odzyskując naturalną równowagę i swoje właściwości energetyczne.

Cząsteczka Fuleren C60 / * HPL: idealnie uporządkowane i zharmonizowane światło z ustrukturyzowanymi fotonami = ** ustrukturyzowana materia (nasz organizm - 75% struktur biologicznych w ludzkim organizmie: biocząsteczki i biostruktury, łańcuchy wodne i klastry, klatryna, mikrotubule, kolagen, centriole, cele, wici itd.) mają również symetrię typu HPL.

(Energetyczne właściwości światła hiperzharmonizowanego oddziałującego i harmonizującego nasze biocząsteczki)