Wybierz kraj

BIOPTRON® Hyperlight - Światło Hiperspolaryzowane

Diagram of hyperpolarized light Diagram of hyperpolarized light
 
Światło niespolaryzowane
Lustro Brewstera
Światło spolaryzowane
Filtr BIOPTRON® 
Hyperlight
Światło Hyperlight

Światło hiperspolaryzowane (idealnie uporządkowane fotony)

Kwantowa struktura toroidalna

Światło hiperspolaryzowane (idealnie uporządkowane fotony)


Urządzenie medyczne BIOPTRON® generuje światło o następujących właściwościach

Icon Polarized Light

Światło liniowo spolaryzowane

 • Fale światła BIOPTRON® poruszają się w równoległych płaszczyznach.
 • Lustro Brewstera, wielowarstwowy system optyczny, jest źródłem 95% polaryzacji światła BIOPTRON®.
 • Światło BIOPTRON® zapewnia optymalną penetrację tkanek, aby pobudzać układ odpornościowy do szybszego i bardziej skutecznego leczenia.
Sir David Brewster

Sir David Brewster (11 grudnia 1781 – 10 lutego 1868) był brytyjskim naukowcem, wynalazcą, autorem i administratorem akademickim. W nauce jest przede wszystkim pamiętany ze swojej pracy eksperymentalnej w optyce fizycznej, głównie związanej z badaniem polaryzacji światła, w tym z odkryciem kąta Brewstera.

Zbadał dwójłomność kryształów poddanych kompresji i odkrył fotoelastyczność, tworząc w ten sposób dziedzinę mineralogii optycznej. Za tę pracę William Whewell nazwał go „ojcem współczesnej optyki eksperymentalnej” i „Johannesem Keplerem optyki”.

Polaryzacja przez odbicie (Lustro Brewstera)

Diagram of polarized light
Światło
niespolaryzowane
Światło
spolaryzowane
Lustro Brewstera

Icon Hyperpolarized Light

Światło hiperspolaryzowane

Rozproszony strumień świetlny (emitowany przez żarówkę halogenową) wchodzi w interakcję z jednostką optyczną Brewstera, która przekształca go w światło pionowo liniowo spolaryzowane (Vertically Linearly Polarized Light – VLPL).

Kiedy światło VLPL przechodzi przez optykę Bioptron® Hyperlight Optics oddziałuje z zawartymi w filtrze cząsteczkami C60, które obracają się z niewyobrażalną prędkością 18 miliardów razy na sekundę. Cząsteczki C60 odbijają się jedna o drugą bez tarcia. W wyniku interakcji VLPL z rotującymi cząsteczkami C60, fotony VLPL zmieniają swoją orientację: a) 20 sześciokątów w C60 – płaszczyzna polaryzacji fotonowej rotuje w sześciokątach, b) 12 pięciokątów w C60 – płaszczyzna polaryzacji fotonowej rotuje i skręca we wszystkich kierunkach w pięciokątach. Tym samym elektryczna płaszczyzna polaryzacji fotonów stopniowo zmienia pozycję z pionowo liniowo spolaryzowanego światła (VLPL) w hiperspolaryzowane światło (Quantum Hyperlight). Ma ono okrągłą polaryzację (lewy i prawy kierunek), a także liniowo pionową i poziomą polaryzację (fotony są rozmieszczone niczym nasiona kwiatu słonecznika). Ten unikalny wzór fotonów, uporządkowany zgodnie z ciągiem Fibonacciego, ma idealną strukturę energetyczną i symetrię, która jest w pełni kompatybilna z naszymi biostrukturami.

Bioptron MedAll
Fuleren C60

Fuleren C60


Icon Polychromatic Light

Światło polichromatyczne (różne kolory 350-3400 nm)

 • Szeroki zakres długości fal od 350 do 3400 nm, obejmujący zakres kolorów światła widzialnego o różnych długościach oraz część widma podczerwieni.
 • Różnej długości fale świetlne wnikają w skórę na różną głębokość aktywując komórki, przyspieszając lokalne krążenie krwi i stymulując procesy regeneracyjne
 • Wolne od promieniowania ultrafioletowego. Brak ryzyka skutków ubocznych.

Przekrój ludzkiej skóry i tkanek leżących poniżej

Axis
NaskórekSkóra właściwaTkanka podskórnaDiagram

Rozproszone nieuporządkowane fale światła wykorzystywane
przez inne urządzenia do światłoterapii.

Płytka penetracja skóry - do 3 mm.

Niewielki wpływ na proces leczenia.

DŁUGOŚĆ FALI[Λ] NM

Axis Diagram
Światło widzialne Axis
UV Światło podczerowne

Icon Incoherent Light

Światło niekoherentne

Światło niekoherentne BIOPTRON® przyczynia się do szybszego, bezpiecznego, bezbolesnego i skutecznego leczenia.

Światło koherentne:

 • Światło lasera o wysokiej intensywności
 • Wysoce ryzykowne
 • Może spowodować uszkodzenie tkanek
Pattern of coherent light wave

 

Światło niekoherentne:

 • Światło miękkie o niskiej intensywności
 • Brak znanych skutków ubocznych
 • Dynamiczna penetracja
 • Brak ryzyka uszkodzenia tkanek
Pattern of incoherent light wave

 


Icon Lowe-Energy Light

Światło niskoenergetyczne

Opatentowane i niepowtarzalne połączenie cech światła wykorzystywane w urządzeniach BIOPTRON® stymuluje i przyspiesza leczenie i regenerację.

 • Stymuluje naturalny proces gojenia
 • Umożliwia precyzyjne dawkowanie
 • Cechuje się stałą i stabilną intensywnością równą 2,4J/cm2 na minutę (bezpieczna dawka światła)
Woman

Jak działa BIOPTRON® Hyperlight

Tkanka łączna
Wydzielanie cząsteczek macierzy kolagenowej
Migracja do rany
FIBROBLASTY
NASKÓREK
SKÓRA WŁAŚCIWA
DiagramDiagram

Każda fala urządzenia BIOPTRON® Hyperlight jest pochłaniana przez różne biomolekuły, komórki i żywe tkanki, poprawiając metabolizm komórkowy i wyzwalając określone reakcje biologiczne i komórkowe. Wywołana odpowiedź biologiczna nazywana jest fotobiostymulacją.