Wybierz kraj

Nie ma życia bez światła!

Badania naukowe i medyczne dowiodły, że powodem wielu chorób i zaburzeń psychicznych jest brak światła

Obecnie prawie 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach, bez światła dziennego. Ta bardzo ryzykowna dla naszego zdrowia sytuacja jest znaną przyczyną wielu chorób. Światło jest niezbędne, aby zachowywać zdrowie i zapobiegać chorobom.

Światło to:

  • Główne źródło życia
  • Główne źródło energii
Family

Zyskaj zdrowie, zachowaj zdrowie, przyspiesz proces leczenia i regeneracji z BIOPTRON® Hyperlight


 

Historia światła

Skuteczne stosowanie światła w medycynie ma długą historię. Starożytne cywilizacje, Grecy, Egipcjanie i Arabowie rozumieli znaczenie światła i jego lecznicze działanie na nasze zdrowie.

"Helioterapia" była pierwszą naturalną terapią światłem stosowaną z powodzeniem jako skuteczna metoda leczenia medycznego, której celem było zapobieganie i leczenie różnorodnych dolegliwości. Hipokrates, grecki naukowiec i ojciec medycyny współczesnej (460 p.n.e.-370 p.n.e.), mawiał: "Vis medicatrix naturae" - czcij leczniczą moc natury.

 
Trees and lightTrees and light

Technologia BIOPTRON® Hyperlight inspirowana wyróżnionym Nagrodą Nobla odkryciem cząstki c60 

Nobel

1903

Nagroda Nobla w dziedzinie Medycyny

Dr. Niels Ryberg Finsen

Dr. Niels Ryberg Finsen

W roku 1893 roku duński lekarz Niels Ryberg Finsen opracował jedno z pierwszych urządzeń zdolnych do wytwarzania technicznie syntetyzowanych „promieni słonecznych”. Światło technicznie syntetyzowane ma wyraźne zalety: jego intensywność i emitowane widmo światła można kontrolować. W latach 1895 do 1903 dr Finsen leczył ponad 950 pacjentów chorych na lupus vulgaris (gruźlicę skóry) korzystając z filtrowanych, technicznie syntetyzowanych „promieni słonecznych”.

W 1903 roku został wyróżniony nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny za jego badania w zakresie terapii światłem i jego wyjątkowe osiągnięcia terapeutyczne. W związku z powyższym dr Finsen jest uznawany za twórcę nowoczesnej terapii światłem.

Device

1996

Nagroda Nobla w dziedzinie Chemii

Robert F. Curl Jr.

Robert F. Curl Jr.

Sir Harold W. Kroto

Sir Harold W. Kroto

Richard E. Smalley

Richard E. Smalley

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana w 1996 roku (Sir Harold W. Kroto, Robert F. Curl i Richard E. Smalley) za odkrycie C60, pustej w środku cząsteczki o kształcie ikosaedru, czyli dwudziestościanu foremnego, składającej się z 60 atomów węgla. Na podstawie tego odkrycia zespół bioinżynierów i naukowców BIOPTRON® wynalazł i opatentował oparty na C60 BIOPTRON Hyperlight Optics®, który działa jako nanofotoniczny generator Quantum Hyperlight. Wpływ światła BIOPTRON® Hyperlight jest zjawiskiem kwantowym, dzięki któremu informacja może modyfikować materię.

Fuleren C60

Fuleren C60


1998

Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny

Robert F. Furchgott

Robert F. Furchgott

Louis J. Ignarro

Louis J. Ignarro

Ferid Murad

Ferid Murad

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1998 roku została przyznana Robertowi F. Furchgottowi, Louisowi J. Ignarro i Feridowi Muradowi „za odkrycie dotyczące tlenku azotu jako cząsteczki sygnałowej w układzie sercowo-naczyniowym”. Część spektrum BIOPTRON® Quantum Hyperlight bliskiej części podczerwieni stymuluje lokalną produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, odgrywając ważną rolę w ochronie przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Short-lived gas, nitric oxide (NO)

Gaz krótkotrwaly,
tlenek azotu (NO)


2011

Nagroda Nobla w dziedzinie Chemii

Dan Shechtman

Dan Shechtman

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2011 roku została przyznana Danowi Shechtmanowi za odkrycie kwazikryształów. Są one uporządkowane na zasadzie ciągu liczb Fibonacciego (każda występująca w nim kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich). Kwazikryształy mają podobną organizację przestrzenną, co cząsteczki fulerenu C60, a co za tym idzie, fotony światła hiperspolaryzowanego.

Quasicrystal

Prezentacja
Kwazikryształu


2017

Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii

Jeffrey C. Hall

Jeffrey C. Hall

Michael Rosbash

Michael Rosbash

Michael W. Young

Michael W. Young

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii w 2017 roku została przyznana Jeffreyowi C. Hallowi, Michaelowi Rosbashowi i Michaelowi W. Youngowi za  odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytm dobowy. Światło hiperspolaryzowane jest medycznie certyfikowane do stosowania w przypadku choroby afektywnej sezonowej (SAD), ponieważ zapewnia niezbędną ilość oświetlenia (lux) do regulacji rytmu okołodobowego u pacjentów z SAD.

Molecular mechanisms that control the circadian rhythm


Koch, B., Nagtegaal, J., Kerkhof, G. et al.
Circadian sleep–wake rhythm disturbances in end-stage renal disease. Nat Rev Nephrol 5, 407–416 (2009).
https://doi.org/10.1038/nrneph.2009.88

TECHNOLOGIA BIOPTRON® HYPERLIGHT JEST INSPIROWANA NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI NAUKI

 

Twoje zdrowie pod nadzorem profesjonalistów

Woman