Wybierz kraj

Gojenie ran - przykłady leczenia

Leczenie po przeszczepie skóry

Dwadzieścia par przeszczepów skóry z identycznych obszarów u Dawców zostało poddanych temu samemu protokołowi pielęgnacji ran, ale tylko jedna z każdej pary była leczona terapią światła BIOPTRON® Hyperlight. Długoterminową obserwację wykonano po 1, 3, 6 miesiącach i 1 roku w odniesieniu do stopnia epitelializacji, kilku parametrów gojenia, stanu zapalnego, aspektu wczesnej tkanki bliznowatej oraz subiektywnego odczucia pacjenta. Dla wszystkich zmiennych znacznie lepsze wyniki uzyskano u Dawców w miejscach leczonych światłem BIOPTRON® Hyperlight w porównaniu z tymi nieleczonymi. Wyniki tego badania pokazują, że terapia BIOPTRON® Hyperlight ma korzystny wpływ na gojenie się standaryzowanych ran, co skutkuje szybszą epitelializacją i poprawą jakości wczesnego tworzenia się tkanki bliznowatej.

Info circle icon

Źródło: Monstrey S, Hoeksema H, Depuydt K, et al. Działanie światła spolaryzowanego na proces gojenia ran
Eur J Plas Surg 2002; 24: 377- 382


Odleżyny

Zastosowanie terapii BIOPTRON® Hyperlight na odleżynach stopnia 2 i 3 zmniejszyło ich powierzchnię o co najmniej 30%, a w niektórych przypadkach owrzodzenie całkowicie zagoiło się już po 10 zabiegach (5 dni). Odleżyny stopnia 4 wykazały spadek o minimum 30% po 15 zabiegach.

Info circle icon

Źródło: Bialozyt et al., Kwiecień 2018


Owrzodzenia odleżyn

Przypadek leczenia 1

Przez 1,5 miesiąca ta poważna i głęboka odleżyna na pięcie ulegała powiększeniu i pogorszeniu co więcej, zaczęła wdawać się martwica. Odleżynę naświetlano raz dziennie przez 5 minut urządzeniem BIOPTRON®, a następnie stosowano standardowy zabieg oczyszczania. W pierwszych dniach leczenia terapią światłem BIOPTRON® widoczne były: zmniejszenie ilości fibryny i poprawa stanu brzegów owrzodzenia. W ciągu pierwszych 10 dni gojenie się rany było widoczne, jej wielkość uległa także redukcji. Po 2 miesiącach ta poważna odleżyna została całkowicie wyleczona.

Info circle icon

Źródło: Dom spokojnej starości w Korian, Francja, 2018

Przypadek leczenia 2

Duża odleżyna w okolicy pośladków, istniejąca od około 3 lat, była leczona terapią BIOPTRON® raz dziennie przez 12 minut, 5 razy w tygodniu przez miesiąc. Widać było, jak odleżyna stopniowo goi się, zmniejszając swoją powierzchnię i głębokość. Redukcji uległ również stan zapalny otaczających tkanek.

Info circle icon

Źródło: Dom spokojnej starości w Peers Village, Fishhook (Kapsztad, Republika Południowej Afryki)


Zmiany owrzodzeniowe

Kilka owrzodzeń na nodze tego samego pacjenta poddawano terapii światłem BIOPTRON® codziennie przez 5 minut przed standardową procedurą czyszczenia rany. W 9 dniu po rozpoczęciu leczenia nastąpiła wyraźna poprawa wyglądu brzegów rany, zobecnością zdrowej tkanki bliznowatej. Poprawa utrzymywała się do momentu, w którym pacjent zdecydował się na przerwanie leczenia (Dzień 21). W czasie tej przerwy od stosowania terapii światłem, stan owrzodzeń nie pogarszał się, ale też nie ulegał poprawie. Terapię światłem przy użyciu urządzenia BIOPTRON® wznowiono 21 dni później. Dwa dni po wznowieniu leczenia (Dzień 2’) nastąpiła wyraźna iznaczna poprawa wgojeniu się rany. Ósmego dnia po wznowieniu leczenia terapią BIOPTRON® (Dzień 8’) rany były prawie zamknięte, a pacjent nie odczuwał już bólu.

Obszar ciała 1

Obszar ciała 2

Trzydziestu pacjentów cierpiących na skórne i śluzówkowe zmiany owrzodzeniowe było leczonych przy użyciu terapii BIOPTRON®. W ciągu pierwszego miesiąca mniejszy ból odczuwało 70% pacjentów, a w ciągu 3 miesięcy 100% pacjentów. Infekcje ustąpiły lub zniknęły w 100% przypadków po pierwszym miesiącu leczenia urządzeniem BIOPTRON®. Z histologicznego punktu widzenia autorzy stwierdzili obecność fibryny, wyraźną neowaskularyzację, obecność tkanki ziarninującej i zmniejszenie brzegów owrzodzeń. Po przeprowadzeniu tego badania autorzy postanowili zmienić swój protokół leczenia owrzodzeń i stosować światło BIOPTRON® na zmianę podczas wszystkich faz opatrunku (protokół zwany “na ranie”).

Info circle icon

Źródło: Aragona et al., 2017 & Dom spokojnej starości Korian, Francja, 2018


Oparzenia

Mała dziewczynka doznała kilku poparzeń, do których doszło po kontakcie z gorącą płytą kuchenną. Naświetlania urządzeniem BIOPTRON® przeprowadzano bezpośrednio na dłoń przez 2 tygodnie. Stan oparzeń wskazuje na skuteczne gojenie wciągu 2 tygodni leczenia światłoterapią BIOPTRON® Hyperlight. Doszło do szybkiej regeneracji skóry, poprawy ogólnego stanu dotkniętego obszaru, dzięki czemu pacjentka mogła bardzo szybko wrócić do zdrowia.

Info circle icon

Źródło: Szpital w Rumunii, 2019