Wybierz kraj

Światło BIOPTRON® - Jak to działa

Video Poster - Światło BIOPTRON<sup>®</sup> - Jak to działa

Światło BIOPTRON® jest unikatowym, optymalnym, najbardziej skutecznym, opatentowanym połączeniem charakterystyk światła w części widzialnej i podczerwieni należących do spektrum światła, które biostymuluje komórki i przyspiesza proces gojenia się, leczenia szerokiej gamy schorzeń.

Długość fal światła BIOPTRON® sprawia, że głęboko przenikają tkanki, inicjując pozytywne zmiany na poziomie komórkowym. Światło jest absorbowane przez żywe tkanki, zwiększając poziom ATP (adenozynotrifosforanu), który poprawia metaboolizm komórek.

Biostymulacyjne efekty światła BIOPTRON® są wynikiem synergii pomiędzy różnymi mechanizmami działania:

  • mikrokrążenie i biostymualcja komórek
  • wzmacnia system obronny organizmu
  • Stymuluje procesy regeneracyjne i naprawcze
  • Przyspiesza gojenie ran
  • Uśmierza ból lub zmniejsza jego intensywność